Nabídka služeb

Nabídka obsahuje některé nejpoužívanější metody a přístupy ke zpracování vašich dat. Volba závisí na charakteru vlastních dat, vašich představách o výsledku a možnostech časových i ekonomických. Výstupy všech použitých metod jsou dodávány formou přehledných grafů a tabulek se srozumitelnými komentáři a důkladným rozborem získaných výsledků.

Zpracování podkladů:

Z přehledů od vašich dodavatelů a podle vašich propozic a obchodních podmínek vám připravím kompletní podklady pro vyúčtování zboží či služeb pro vaše zákazníky. Rychle, přesně a spolehlivě. Podle dohody např. již ve formě faktury nebo podkladové tabulky pro její vyhotovení.

Základní statistika:

Výpočet základních statistických charakteristik, stanovení hustoty pravděpodobnosti, určení typu rozdělení apod. Umožňuje vytvoření přehledu o dané veličině, výpočet pravděpodobnosti dosažení nebo překročení vámi zvolených hodnot.

Periody a trend:

Určuje výskyt period v dané časové posloupnosti hodnot, výpočet frekvenčních charakteristik, stanovení krátkodobých i dlouhodobých trendů a případně určení závislosti hodnot na předchozím průběhu. Všechny výpočty jsou orientovány na určení možnosti předpovědi dané veličiny.

Závislost veličin:

Zjišťování vzájemných vazeb mezi dvěma a více veličinami, jejich těsnost a pravděpodobnost spolehlivosti těchto vazeb. Uvažuje i podmíněné pravděpodobnosti v závislosti na vnějších faktorech.

Speciální metody:

Svým charakterem spíše výzkumná činnost pro oblast třídění dat metodami analýzy shlukové, diskriminační apod., určování složitých závislostí a možností predikce pomocí neuronových sítí atd. Využití různých speciálních technik jako např. genetických algoritmů apod.

Ing. Jaroslav Jež, Boloňská 308, 109 00 Praha 10, IČO 698 09 682, Nejsem plátce DPH
Created 2006 Akrij Design Studio - vyroba-stranek.cz